Followers

Friday, 15 July 2011

Perintah rapatkan Saf

Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak ada (perbuatan) yang aku ingkari kecuali (perbuatan) tidak lagi menegakkan saf-saf (dalam solat).” [HR Bukhari no.1724]

Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya menegakkan saf (meratakan saf) adalah sebahagian daripada kebaikan solat.” [HR Bukhari no.723]


Dari Anas RA beliau berkata: “Telah dikumandangkan iqamah solat, maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bersabda: Dirikan (luruskan, rata atau rapatkan) saf kamu sekalian, kerana aku melihat kamu dari balik punggungku.” [HR Bukhari dan Muslim]

Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kamu sekalian meluruskan barisan, janganlah kamu berselisih, kerana ia mengakibatkan hati kamu berselisih.” [HR Muslim no.432]

Rasulullah SAW bersabda: “Rapatkanlah saf kamu sekalian, dekatkanlah antara saf, tegakkanlah tengkok kamu. Demi Zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tanganNya, sesungguhnya aku telah melihat syaitan menyusup di celah-celah saf seperti anak kambing.” [HR Abu Dawud no.621 dan An-Nasa’i. Menurut Albani, hadis sahih. Lihat:Targhib wat-Tarhib no.494]

Rasulullah SAW bersabda: “Dan janganlah kamu beri ruang untuk syaitan berada di celah-celah saf.” [HR Ahmad dalam Musnad. Abu Dawud no.620. Hadis sahih.]

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala dan para malaikatNya berselawat kepada orang-orang yang menyambung (menyempurnakan atau merapatkan saf solatnya. Dan barangsiapa yang menetup celah (saf solat), maka Allah akan mengangkat darjat (kedudukannya) satu darjat.” [HR Ahmad dalam Musnad, Ibn Majah no.814]


Fatwa-fatwa Para Ulama As-Syafi’iyah berkaitan Saf

Dari Anas RA beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Luruskanlah saf kamu, hendaklah kamu merapatkannya, kerana sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang punggungku. Anas berkata: Dan aku melihat para sahabat saling merapatkan bahu-bahu mereka dengan bahu yang berada di sebelahnnya, merapatkan kaki-kaki mereka dengan kaki yang berada disebelahnya. [HR Bukhari, no.725, HR Muslim, no.434]

Fatwa Pertama:
Imam Asy-Syizari, seorang ulama bermazhab As-Syafie menjelaskan:

“(Melalui hadis ini) dianjurkan bagi imam untuk memerintahkan makmum di belakangnya agar merapikan, meratakan, meluruskan dan merapatkan saf (berdasarkan hadis riwayat Anas sebagaimana di atas).” [Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab (4/109)].

Fatwa Kedua:
Imam An-Nawawi  menjelaskan:
“Dianggap sebagai bersambung sesuatu saf solat setelah bersambungnya bahu dengan bahu.” [Raudhatut Thalibin (1/393) an-Nawawi].

Fatwa Ketiga:
Imam An-Nawawi menyatakan lagi:
“Dan disunnahkan bagi imam agar tidak bertakbir (takbiratul ihram) kecuali setelah meluruskan saf-saf, sambil juga menoleh ke kanan dan ke kiri. (Begitu juga) apabila tukang azan selesai iqamah, maka hendaklah para jemaah bersegera bangun untuk meluruskan (meratakan dan merapatkan) saf-saf solat.” [Raudhatut Thalibin (1/139) an-Nawawi].

Fatwa Keempat:
Al Hafiz Ibn Hajar, ulama bermazhab Syafie, menyatakan hadis daripada Anas RA yang dijadikan hujjah untuk mewajibkan agar disempurnakan saf solat sebelum imam bertakbir:

“Dari Anas RA, beliau berkata: Luruskan saf kamu, kerana meluruskan saf merupakan sebahagian dari kesempurnaan solat.” [HR Bukhari dan Muslim no.433]
Dalam riwayat lain: “Maka sesungguhnya meluruskan saf itu merupakan bahagian dari mendirikan solat.” [HR Bukhari no.722 dan Muslim no.435]


Mentaati Nabi, Cara Merapatkan dan Meluruskan Saf

Dari Nu’man bin Basyir RA, katanya, Rasulullah SAW selalunya meluruskan saf-saf kami seakan-akan baginda meluruskan anak panah sehinggalah baginda melihat kami telah benar-benar lurus dan merapatkan saf. Suatu hari, Rasulullah SAW keluar (untuk solat), lalu ketika hampir bertakbir, baginda melihat seorang lelaki Badwi yang dadanya terkedepan (melebihi saf), maka Rasulullah SAW bersabda:“Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kamu meluruskan saf atau Allah akan memalingkan antara wajah-wajah kamu!” [HR Muslim no.436]

Dari Anas bin Malik RA berkata: “(Pada waktu solat) masing-masing dari kami meratakan bahunya dengan bahu saudaranya dan telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya.” [HR Bukhari no.725]

Dari Anas juga berkata: “Maka aku dapati setiap orang di antara kami melekatkan bahu dengan bahu saudaranya, dan melekatkan telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya. Maka jika kamu terus melakukan, di suatu hari (kelak) pasti akan lari salah seorang dari kamu seperti larinya keldai yang liar.” [HR Bukhari no.31]

Maka, dengan itu, wajibnya seseorang itu menurut pada perintah Rasulullah SAW dalam meluruskan dan mengambil berat mengenai saf ketika solat berjemaah kerana,


“Apa jua perintah yang     dibawa oleh Rasul kepada kamu maka terimalah , dan apa juga yang dilarangNya kamu dari melakukannya maka tinggalkanlah.”
(QS 59:7)


Ancaman Allah Azza Wa Jalla
Rasulullah SAW bersabda: “Tegakkanlah (ratakan dan luruskan) saf-saf kamu sekalian. Demi Allah, (kamu diperintahkan agar) merapatkan/meluruskan saf-saf kamu, atau Allah akan mencerai-beraikan kamu!” [HR Abu Dawud no.516]

Rasulullah SAW bersabda: “Wahai hamba Allah, hendaklah kamu meluruskan (merapatkan atau meratakan saf-saf kamu, atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kamu (saling berselisih)!” [HR Bukhari no.717, Muslim no.436]

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memutuskan saf, (tidak merapatkan dan memenuhkan saf),maka Allah akan memutuskan hubungan denganNya.” [HR Ahmad dalam Musnad dan Abu Dawud no.785]

No comments:

Post a Comment