Followers

Thursday, 16 June 2011

Antara ilmu dan harta
Ibnu Qayyim Rahimullah berkata:"Sesungguhnya keutamaan ilmu di banding harta dapat dilihat daripada beberapa faktor,di antaranya:

Pertama:
Ilmu adalah warisan para nabi,sedangkan harta adalah warisan para raja atau hartawan.


Kedua:
Ilmu dapat menjaga pemiliknya,sedangkan pemilik harta justeru bersusah payah menjaga hartanya.

Ketiga:
Harta sentiasa berkurangan kerana dibelanjakan,namun ilmu semakin bertambah apabaila dibahagikan (disampaikan kepada orang lain).

Keempat:
Hartawan akan meninggalkan hartanya apabila meninggal dunia,sementara ilmu masuk ke kubur bersama pemiliknya.

Kelima:
Harta boleh diperoleh oleh mukmin kafir,orang baik mahupun orang jahat,sementara ilmu yang bermanfaat tidak didapati dan diperoleh melainkan oleh orang-orang yang beriman.

Keenam:
Orang yang berilmu diperlukan oleh para penguasa dan rakyatnya,sedangkan pemilik harta hanya diperlukan oleh orang-orang miskin dan papa (dan menjadi buruan dan mangsa si pencuri,penyamun,penjenayah,atau si perompak.)

Ketujuh:
Jiwa menjadi hidup dan mulia dengan mengumpulkan ilmu,dan mencarinya akan memperolehi barakah (keberkatan),bahkan itulah kemuliaan jiwa dan kesempurnaan.Sementara lambakan harta tidak dapat membersihkan jiwa dan tidak menyempurnakannya serta tidak menambahkan sifat-sifat kesempurnaan.Sebaliknya jiwa boleh berkurangan (lemah) kerana kikir dan bakhil lantaran mengumpulkan harta dan tamak haloba terhadapnya.Tamak terhadap ilmu adalah kesempurnaan jiwa sedangkan tamak terhadap harta atau kekayaan adalah petanda kelemahan jiwa.

Kelapaan:
Harta mengajak jiwa kepada kelalaian,kesesatan (maksiat),riak dan kesombongan,sementara ilmu mengajak jiwa kepada tawaduk dan beribadah.

Kesembilan:
Ilmu mengajak kepada kebahagiaan jiwa,sedangkan harta mengajak menjadi penghalang antara jiwa dan kebahagiaannya.

Kesepuluh:
Kaya ilmu lebih mulia daripada kaya harta.Jiwa boleh lebih kaya dari seluruh manusia tanpa harta.Kerana kekayaan tertinggi adalah tidak memerlukan sesuatu,bukan dengan harta.

Kesebelas:
Harta memperhambakan kekasih dan pemiliknya ingin menjadi mereka sebagai hamba abdinya,sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:"Celakalah hamba dinar dan dirham (iaitu hamba kepada hartanya)."

Sedangkan ilmu menjadikan pemiliknya sebagai hamba Rabbnya dan Penciptanya,kerana ilmu tidak mengajaknya selain kepada perhambaan (pengibadatan) kepada Allah semata.

Kedua Belas:
Nilai orang kaya bergantung kepada kekayaannya,sementara nilai orang berilmu dari ilmunya.Orang yang berilmu tidak akan kehilangan nilainya,bahkan akan semakin bertambah kemuliaannya.

Ketiga Belas:
Mencintai ilmu dan sentiasa mencarinya adalah landasan setiap ketaatan,sementara menumpukan dunia semata dan sentiasa memburunya adalah pangkal segala keburukan (kerosakan)

Keempat Belas:
Bila seseorang berilmu ditawarkan kepadanya kekayaan dunia,nescaya ia tidak mahu menjadikannya sebagai penebus ilmunya,sementara orang kaya yang berakal,bila mendapati kemuliaan ilmu nescaya ia ingin mendapat ilmu sebagai pengganti seluruh hartanya.

Kelima Belas:
Tidak seorang pun dikatakan taat kepada Allah kecuali dengan ilmu,sementara kebanyakan orang yang berbuat maksiat kepada Allah,dia lakukan maksiat dengan sarana harta atau kekayaannya.

Keenam Belas:
Orang berilmu menyeru manusia kepada Allah dengan ilmu dan perangainya,sedangkan orang yang mengumpul harta menggoda manusia kepada urusan dunia dengan perangai dan hartanya.

Ketujuh Belas:
Kekayaan harta kadang kala boleh menjadi penyebab kehancuran pemiliknya seperti yang umum terjadi,sementara kekayaan ilmu merupakan sebab kehidupan manusia bagi pemilinya dan orang lain.Apabila manusia melihat orang yang mengalah dan mendahulukan orang lain,nescaya mereka akan mencintai,membantu dan memuliakannya.

Kelapan Belas:
Kenikmatan yang berasal dari kekayaan harta adalah kenimatan sementara (bukan sebenarnya/tipu daya) atau kenikmatan hawani (hawa nafsu).Ini kerana pemiliknya hanya mendapatkan kenikmatan dengan mengumpulkan dan mendapatkannya,inilah kenikmatan yang tidak sempurna dan sementara.Manakala kenikmatan ilmu adalah kenikmatan akal dan rohani.Hal ini menyerupai kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan oleh para malaikat.

Sabda Rasulullah SAW:"Menuntut ilmu adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim"[HR Ibnu Majah]

"Sesiapa yang melalui jalan ke arah menuntut ilmu maka Allah mudahkan untuknya jalan ke syurga"[HR Muslim no.2699]

Maksudnya:"Allah mengangkat kududukan orang-orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu dengan beberapa darjat"(Al-Mujadilah:11)

No comments:

Post a Comment